การหายใจขณะว่ายน้ำ

SBO

การว่ายน้ำเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่หลายๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในตอนเด็กๆที่เรามักจะมีความฝันว่าเราสามารถว่ายน้ำได้ และสามารถอยู่ในน้ำได้เหมือนปลา แต่ในวามเป็นจริงแล้วการว่ายน้ำมีทักษะมากมายที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะมีการฝึกการว่ายน้ำอย่างเช่นการหายในขณะทำการว่ายน้ำ หากใครที่หายใจเป็นก็จะช่วยให้เราว่ายน้ำได้นานและสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

การหายใจในขณะว่ายน้ำที่ไมถูกต้องจะทำให้มีอุปสรรคต่อการเรียนว่ายน้ำในระดับสูงต่อไป เพราะผู้ฝึกนั้นจะไม่สามารถว่ายน้ำได้ระยะไกล เพียงแค่เฉพาะที่ตนเองสามารถกลั้นหายใจได้เท่านั้นเอง หากมีการฝึกหายใจหรือควบคุมลมหายใจไปด้วยในขณะว่ายน้ำ ก็จะสามารถว่ายน้ำในระยะไกลได้ แถมยังสามารถถนอมแรงในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับการหายในในขณะว่ายน้ำน้ำนั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหายใจทางปาก

การหายใจทางปากจะเป็นวิธีการกลองเอาแต่ออกซิเจนเข้าไปในปอดโดยที่ไม่มีน้ำเข้าไปด้วยได้ดีกว่าจมูก เพราะกลไกลการหายในของมนุษย์นั้นจะสามารถรับอากาศทางปากได้เร็วและมากกว่าทางจมูก จากนั้นก็สามารถหายในออกทางจมูกได้เพราะว่า หากมีมีน้ำเข้าไปในจมูกจะทำให้นักกีฬาแสบจมูกและน้ำเข้าไปในปอดได้ การฝึกหายใจในการว่ายน้ำจึงสำคัญอย่างมากสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ ผู้ฝึกใหม่นั้นก็สามารถฝึกได้โดยที่ว่ายน้ำช้าๆก่อน จากนั้นก็ฝึกการหายใจเข้าออกให้ชำนาญ จากนั้นก็สามารถเพิ่มระดับความเร็วได้