การสำรวจสระว่ายน้ำก่อนเข้าใช้บริการ

SBOBET Asia

ในอดีตคนสมัยนั้นถือว่าการว่ายน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในการหาอาหารเพื่อหล่อเลี้ยง         ชีพ และหนีภัยอันตรายจากข้าศึกที่บุกรุกเข้ามา ต่อมาการว่ายน้ำก็ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นกีฬาเพื่อใช้การแข่งขัน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป

การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้จะต้องมีความสะอาด และไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ง่าย สระว่ายน้ำก็เช่นกัน ก่อนที่ทุกคนจะเข้าใช้บริการควรสำรวจสระว่ายน้ำ ซึ่งมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 1. ก่อนว่ายน้ำต้องสำรวจตัวเองก่อน ดังนี้
  • มีความสามารถทางการว่ายน้ำเป็นอย่างไร ว่ายน้ำเป็นหรือไม่ หรือลอยตัวในน้ำได้นานเท่าไร และมีโรคประจำตัวหรือไม่
  • เคยได้ตรวจร่างกายบ้างหรือเปล่า
  • มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำหรือไม่ สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้แค่ไหน
 2. ความสะอาด
  • ก่อนลงสระว่ายน้ำควรอาบน้ำให้สะอาด การอาบน้ำไม่เพียงแค่รักษาความสะอาดร่างกาย

ของส่วนร่วมเพียงเท่านั้น ข้อสำคัญคือ เป็นการปรับอุณหภูมิของร่างกายก่อนว่ายน้ำ

 • น้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาดหรือไม่ มองเห็นก้นสระไหม และห้องน้ำสะอาดหรือเปล่า
 1. เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์

ตรวจดูรอบสระว่ายน้ำ 1 รอบก่อนลงน้ำว่า น้ำลึกเท่าไร น้ำตื้นอยู่ด้านใด และกระดานกระโดดอยู่ช่วงไหน มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตมีหรือไม่ แล้วปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า เอาใจใส่และให้ความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการเพียงใด ท่าทางพร้อมที่จะช่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ ส่วนอุปกรณ์มีตรงไหนบ้าง และง่ายต่อการหยิบมาใช้หรือไม่

ก่อนที่เราคิดจะลงมือทำอะไรบางอย่างในทุกๆครั้ง ควรมีการศึกษาข้อมูลและสำรวจตรวจสอบ

อยู่เสมอ เหมือนกับว่ายน้ำก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า เราว่ายน้ำเป็นไหม ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นควรจะต้องลงน้ำในระดับไหน แล้วน้ำในสระสะอาดหรือไม่ และถ้าเกิดจมน้ำจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ปลอดภัยไหม ดังนั้น การสำรวจข้อมูลก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราแน่ใจว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้น และปลอดภัยในระหว่างการว่ายน้ำ