ผู้กำกับเส้นและความรับผิดชอบกีฬาวอลเล่ย์บอล

SBO

กีฬาวอลเล่ย์บอลในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทักษะกันมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งจำนวนของผู้เล่นกีฬานี้ก็เพิ่มมากขึ้นไม่แพ้ไปจากกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย เพราะเนื่องจากเป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของขาให้มีความแข็งแรงด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กำกับเส้นนั้นในขณะที่กำลังทำการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ผู้กำกับเส้นจะอยู่ประจำจุดของตนเองเพื่อคอยเช็คดูว่าในขณะที่ผู้เล่นทำการส่งลูกบอลนั้นลูกบอลได้มีการออกนอกเขตสนามหรือลงคาบเส้น เพื่อเป็นการตดสินที่ถูกต้อง ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้กำกับเส้น สามารถแยกได้ดังนี้

ผู้กำกับเส้นจะใช้ธงต่อเมื่อ

  1. ผู้กำกับเส้นจะใช้ธงขนาด 40×40 ซม. เพื่อแสดงสัญญาณ เมื่อลูกดีและลูกออก
  2. เมื่อลูกบอลถูกผู้เล่นของทีมที่เป็นฝ่ายรับแล้วลูกออกนอกสนามก็จะยกธง
  3. เมื่อเม้าของผู้ที่จะทำการเสิร์ฟลูกนั้นผิดกติกา
  4. เมื่อตัวของผู้เล่นได้ถูกเสาอากาศด้านที่ตนเองรับผิดชอบ ในขณะที่ทำการเล่นลูกบอลหรือการกีดขวางของการเล่นลูก
  5. ลูกบอลข้ามตาข่ายภายนอกของเขตข้ามตาข่ายที่กำหนดเพื่อไปยังทีมตรงข้ามหรือการถูกเสาอากาศทางด้านที่ตนเองรับผิดชอบ
  6. มีการแสดงสัญญาณซ้ำเมื่อผู้ตัดสินที่ 1 ทำการร้องขอ

ในการแข่งขันนั้นผู้กำกับเส้นก็ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากการแข่งขันมีเฉพาะผู้ตัดสินก็อาจจะไม่รู้ว่าลูกที่ตกลงไปในสนามของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นลูกดีหรือลูกออก