วิธีการเดาะลูกฟุตบอลเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลุกบอล

ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น นักกีฬาจะต้องมีความสามารถในการครอบครองบอลได้ดีและมั่นคงเพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายของเรา แต่จะมีความสามารถครอบครองบอลได้ดีและมั่นคงได้นั้นนักกีฬาจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเสียก่อน ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดีๆ ในเรื่องวิธีการเดาะลูกฟุตบอลซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลุกบอลอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันมาก บางครั้งก็ใช้เป็นการอุ่นร่างกายก่อนฝึกซ้อมหรือแข่งขันด้วย ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีการฝึกเดาะอย่างไรบ้าง

วิธีการเดาะลูกฟุตบอลทำได้โดยการเดาะลูกฟุตบอลด้วยอวัยวะที่ใช้เล่นฟุตบอล จะเริ่มต้นจากศีรษะ เข่า และส่วนต่างๆ ของเท้า คือเตะด้วยหลังเท้า ข้างเท้าด้านใน และข้างเท้าด้านนอก หรือจะเริ่มจากส่วนล่างไปส่วนบนก็ได้ ฝึกอยู่กับที่และเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ให้ได้นานที่สุด โดยมีวิธีดังนี้ ฝึกเดาะลูกฟุตบอลด้วยเท้า เข่า และศีรษะ (ดูด เดาะ เคาะ ดึง)  ท่าล้มนอนคว่าหน้าขนานกับพื้นแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งเดาะบอลกับพื้นโดยทำสลับ ซ้าย-ขวา ท่านั่ง เหวี่ยงลูกฟุตบอลรอบตัวและใช้ฟุตบอลลอดใต้ขา ท่ายึดพื้น โดยใช้มือทั้งสองข้างยึดลูกฟุตบอลไว้แล้วขยับลูกฟุตบอลหรือด้านข้าง การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าซ้าย-ขวาในพื้นที่แคบๆ โดยไม่ให้คนอื่นชน ล้มตัวลงโดยใช้มือค้ำไว้อีกมือหนึ่งถือลูกฟุตบอลแล้วโยนสลับคู่ของตนเอง และสุดท้ายเดาะบอลจากขวาไปซ้ายกระโดดข้ามลูกฟุตบอล

อย่างไรก็ตามวิธีเดาะลูกฟุตบอลเพื่อสร้างความคุ้นเคยหรือเพื่อวอมก่อนการแข่งขันยังมีอีกมากมายหลายท่า หรือนักกีฬาจะคิดค้นมาเองก็ได้แต่ต้องเป็นท่าที่ปลอดภัย